— Nieuws uit de praktijk —


Zoals u waarschijnlijk weet zal Jan van der Veen zijn werkzaamheden in de praktijk per half december neerleggen om in het nieuwe jaar met zijn gezin naar Nieuw-Zeeland af te reizen en daar als huisarts enige tijd aan de slag te gaan. Meer dan 38 jaar heeft Jan als toegewijd huisarts, velen van u van zijn goede zorg voorzien. Ik ben hem dankbaar voor de tijd die we samen hebben kunnen werken en zijn blijvende inzet voor praktijk. Hij neemt nu afscheid en wij van het Medisch Centrum Roelof Hart wensen hem daarbij alle goeds 'down under'.


Naast het afscheid van Jan zal ook helaas Pascale Pâques eind december de praktijk verlaten wegens organisatorische redenen. Ook Pascale is meer dan 10 jaar een vertrouwd gezicht in de praktijk geweest en zij heeft met passie voor het vak een grote bijdrage geleverd in de zorg naar patiënten waarvoor ik haar zeer wil bedanken.Zij zal werkzaam blijven in de praktijk van huisarts van Raalte dus u zult haar nog wel tegenkomen in ons centrum. Als vertrouwd artsiszij wellicht nog waarnemer in de toekomst bij ons in de praktijk.


Als gevolg van deze verandering komt er per 1 januari 2020 een nieuwe, vrouwelijke huisarts in de praktijk: Marjan Kruijer.De laatste twee jaar heeft zij vaker in de praktijk waargenomen. Een deel van depatiënten heeft haar al ontmoet en ik ontving goede reacties.Zij is een allround opgeleide huisarts, met ervaring als scheepsarts en interesse voor acute geneeskunde en het verrichten van (chirurgische) ingrepen.Ik heb er veel vertrouwen in dat zij als persoon en met haar wijze van zorg binnen de praktijk past en een waardige opvolgster van Jan en Pascale zal zijn.Dokter Kruijer zal hele dagen gaan werken op de maandag en de donderdag. Zelf zal ik blijven werken van dinsdag tot en met vrijdag.


Alvast een mooie decembermaand toegewenst. 
As you probably know, doctor Van der Veen will end his activities in the practice from half of December, to travel to New-Zealand with family and to work there a general practitioner for a period of time. As a devoted doctor Jan has provided many of you with his care for more than 38 years. I am grateful for the time we have been working together and his continuous efforts for the practice. He is saying goodbye and we, the colleagues in the Medical Center Roelof Hart wish him all the best 'down under'.

Apart from the farewell of Jan, unfortunately also Pascal Pâques will leave the practice for organizational reasons. Also Pascale has been a familiar face in the practice for more than 10 years and with her drive and true passion for medicine she has made a major contribution in the care of our patients and I want to thank her for this. She will continue to work in the practice of doctor Van Raalte so you will still meet her in our medical center. As a well known doctor for you it is likely that she will cover in my practice in times of holidays.
Due to this change a new female doctor will start in the practice from the 1st of January: Marjan Kruijer. In the last two years she covered for me a few times and I received a good response.She is an all-round educated general practitioner, with experience as a ship's doctor, with an interest on emergency medicine and small surgery. I have confidence that with her personality and her way of practicing medicine she will fit in our practice and will be a worthy successor. Doctor Kruijer will work on Mondays and Thursdays. I will continue to work from Tuesday until Friday.

I wish you a wonderful month of December. 


 Wim Vermeulen, General Practitioner